:
YURAN


KATEGORI A

 • Nisbah (%) Yuran Setiap Pelajar
 1. Bayaran Pelajar = 80%
 2. Infaq & Sumbangan = 20%
 • Yuran Tahunan
 1. Yuran Pendaftaran = RM200.00
 2. Yuran Tahunan = RM200.00
 3. Jumlah = RM400.00
 • Yuran Bulanan
 1. Yuran Pembelajaran = RM185.00
 2. Yuran Makan = RM110.00
 3. Yuran Asrama = RM100.00
 4. Jumlah = RM395.00

 

 • yuran asrama

- yuran kemasukan asrama = RM450.00 ( untuk pelajar baru sahaje)

 

KATEGORI B

 • Nisbah (%) Yuran Setiap Pelajar
 1. Infaq & sumbangan = 100%
 • Nisbah (%) Yuran Tahunan
 1. Infaq & sumbangan = 100%
 • Nisbah (%) Yuran Tahunan
 1. Infaq & sumbangan = 100%