:
Misi, Visi


MISI
Melahirkan pelajar yang mempunyai syakhsiah yang mulia dan berketerampilan serta mempunyai hafalan Al Quran yang kuat serta istiqomah dalam menjaganya disamping ilmu Diniah dan di ikuti pendedahan serta pemantapan kepada ilmu akademik kifayah semasa.

VISI
Membentuk Model Huffaz Yang Seimbang Serta Dapat Mendidik Masyarakat.

MOTO
“Membina Mukmin Qur’ani”